Izdavanje dokumentacije za prijavu na natječaj za upis u studentski ili učenički dom u akademskoj godini 2024./2025.

Poštovane kolegice i kolege,

 

Kako bi se izbjeglo stvaranje gužvi i redova, sve vas kojima je potrebno popuniti i ovjeriti obrazac B, za prijavu na natječaj za upis u studentski ili učenički dom u akademskoj godini 2024./2025.,  najljepše molim da prethodno, prije dolaska na šalter Studentske službe, slanjem e-poruke na adresu elektroničke pošte referada@fesb.hr zatražite izdavanje navedenog obrasca. Prilikom slanja e-poruke u polju Predmet (engl. subject) treba stajati naznaka “Dokumentacija za prijavu na natječaj za upis u studentski dom“, dok u tekstu poruke trebate navesti svoje puno ime i prezimestudij kojeg pohađate te inačicu obrasca (B2/B3/B4) kojeg je potrebno ovjeriti.

 

Potpisane i ovjerene obrasce možete preuzeti na šalteru Studentske službe u roku od 48 sati od dana slanja e-poruke sa zahtjevom za njihovo izdavanje; primjerice, ako ste poruku sa zahtjevom uputili u ponedjeljak, 15. srpnja 2024. godine, do 16.00 sati, traženi obrazac moći ćete predići na šalteru Studentske službe najranije u srijedu, 17. srpnja 2024. godine.

 

Prije slanja zahtjeva za izdavanjem obrasca B, molim vas da u modulu Studomat, u prozoru Upisane godine i predmeti, kojem se pristupa putem izbornika Podaci o studiranju, PROVJERITE jesu li vam upisane sve ocjene iz kolegija koje ste položili ove akademske godine, a iz kojih ste prijavili izlazak na ispit na zimskim/ljetnim ispitnim rokovima. Ukoliko neka ocjena nedostaje, javite se nositelju kolegija i zamolite ga/ju da vam ju, u što je moguće kraćem roku, unese, da bi djelatnice Studentske službe, prilikom ispunjavanja podataka u obrascu B, mogle u njemu navesti važeći prosjek ocjena i broj stečenih ECTS bodova.

 

Sukladno natječajnoj dokumentaciji Studentskog centra Split sva dokumentacija se šalje preporučenom poštom Studentskom centru Split (uključujući i obrazac B), prema tome neće biti mogućnosti slanja potpisanih i ovjerenih obrazaca e-mailom.

 

Traženi obrazac morate preuzeti osobno ili umjesto ga umjesto Vas može preuzeti i punomoćnik na temelju originalne punomoći ovjerene od strane javnog bilježnika.

 

Posljednji dan kada možete preuzeti obrazac na referadi je 24.7.2024.

 

Srdačan pozdrav,


Prodekan za studente i kvalitetu
izv. prof. dr. sc. Ivo Stančić

Kategorije