Obavijest o javnom razgovoru s pristupnikom Perom Bogunovićem, univ. mag. ing. comp.

Temeljem članka 34. Pravilnika o doktorskom studiju Fakulteta te Odluke Fakultetskog vijeća od 20. ožujka 2024. godine o imenovanju Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorskog rada, obavještavamo vas da će se

 


JAVNI RAZGOVOR

 

o očekivanom znanstvenom doprinosu doktorskog rada s pristupnikom Perom Bogunovićem, univ. mag. ing. comp., održati dana 17. srpnja 2024. godine, s početkom u 10:00 sati, u Vijećnici Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu.

 

Predložena tema doktorskog rada nosi naslov:

KLASIFIKACIJA SLIKA VREMENSKIH NIZOVA SIGNALA DOBIVENIH KOMPOZITNOM GAF I CLAHE METODOM

 

Članovi Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorskog rada su:

  1. prof. dr. sc. Ljiljana Šerić (FESB, Split) – predsjednik
  2. prof. dr. sc. Saša Mladenović (PMF, Split) – mentor
  3. prof. dr. sc. Krešimir Pavlina (FFZG, Zagreb) – član
  4. prof. dr. sc. Maja Štula (FESB, Split) – član
  5. prof. dr. sc. Damir Krstinić (FESB, Split) – član

 


Predsjednica Povjerenstva,
prof. dr. sc. Ljiljana Šerić

Kategorije