Objave na datum:

24 veljače, 2014

Maturanti u posjeti FESB-u

{true, :U ovogodišnjim posjetama bilo je više od 450 maturanata iz Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije FESB je i ove...

Natječaj za izbor u znanstveno-nastavno i stručno zvanje

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, objavljuje NATJEČAJ Za izbor: jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za...