Objave na datum:

28 rujna, 2020

Natječaj za doktoranda

Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, raspisao je natječaj za izbor jednog doktoranda u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za...

Natječaj za dva nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje NATJEČAJ   Za izbor: jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor...