Natječaj za doktoranda

Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, raspisao je natječaj za izbor jednog doktoranda u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Hrvoja Kalinića, za rad na uspostavnom projektu Hrvatske zaklade za znanost UIP-2019-04-1737 Proširenje osjetilnosti senzora u laboratoriju za obradbu i analizu podataka iz okoline (SSA@EDAL), na određeno vrijeme od četiri godine u punom radnom vremenu.

Uvjeti:

  • završen diplomski sveučilišni studij informatike / računarstva / matematike-računarstva / elektrotehnike i informacijske tehnologije
  • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij

 

Dodatni kriteriji:

  • napredan rad u Pythonu, u prvom redu poznavanje biblioteka sklearn, tensorflow i keras – ili iskustvo s programskim jezicima C i Matlab
  • praktična iskustva s računalnom inteligencijom i obradbom podataka
  • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu

 

Više o projektu se može naći na https://projects.pmfst.unist.hr/ssaedal/ ili kontaktirajući voditelja projekt na hrvoje.kalinic@pmfst.hr

Kategorije