Objave na datum:

14 rujna, 2021

Obavijest o kvalifikacijskom doktorskom ispitu doktoranda  Marina Mandića, mag. ing.

Na temelju odluke Odbora za poslijediplomski doktorski studij ELEKTROTEHNIKE I INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE na sjednici od 10.09.2021. objavljuje se polaganje KVALIFIKACIJSKOG...

Termini upisa u I. godinu preddiplomskih studija na jesenskom roku

Upisi u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih i preddiplomskih stručnih studija na jesenskom roku obavljat će se u ponedjeljak, 20. rujna...