Termini upisa u I. godinu preddiplomskih studija na jesenskom roku

Upisi u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih i preddiplomskih stručnih studija na jesenskom roku obavljat će se u ponedjeljak, 20. rujna 2021. godine, prema sljedećem rasporedu:
 

 • od 9.00 do 10.30 – kandidati s ostvarenim pravom upisa na preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehnike i informacijske tehnologije, preddiplomski sveučilišni studij Brodogradnje i preddiplomski sveučilišni studij Industrijskog inženjerstva;
 • od 12.00 do 13.30 – kandidati s ostvarenim pravom upisa na preddiplomski sveučilišni studij Računarstva, preddiplomski sveučilišni studij Strojarstva, preddiplomski stručni studij Elektrotehnike, preddiplomski stručni studij Brodogradnje i preddiplomski stručni studij Strojarstva

Upisi će se vršiti u prostorima Fakulteta, a kandidati su dužni upis obaviti osobno unutar naznačenih termina. Ističemo kako je navedeni raspored konačan te da nisu dopuštene nikakve promjene i/ili zamjene termina!
 
Ukoliko nakon završetka upisa upisna kvota ne bude u cijelosti popunjena, u ponedjeljak, 20. rujna 2021. godine, u 14:30 sati na mrežnim stranicama Fakulteta bit će objavljen točan broj preostalih slobodnih mjesta na pojedinim studijskim programima. Istog dana, u ponedjeljak, 20. rujna 2021. godine, u 15:00 sati, u dvorani A101 obavit će se spuštanje kvalifikacijskog praga i prozivka kandidata koji na rang listama Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) zauzimaju mjesta neposredno ispod praga za pojedine studijske programe. Kandidati koji ne budu nazočni na prozivci neće moći ostvariti upis!
 
Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:
 

 • ispunjeni i potpisani prijavni obrazac, koji se nalazi na sljedećoj poveznici;
 • ispunjeni i potpisani obrazac privole, koji se nalazi na sljedećoj poveznici;
 • ispunjeni i potpisani obrazac izjave o suglasnosti, koji se nalazi na sljedećoj poveznici;
 • rodni list (original ili dokument iz sustava e-Građani);
 • domovnicu (original ili dokument iz sustava e-Građani);
 • potvrdu o prebivalištu (original ili dokument iz sustava e-Građani) ili neovjerenu presliku važeće osobne iskaznice za pristupnike koji imaju prebivalište u RH;
 • jednu fotografiju formata 3,5 cm x 4,5 cm (za matični list);
 • svjedodžbu o položenoj državnoj maturi i položenim ispitima državne mature (original); te
 • potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 400,00 kuna koji se uplaćuju na žiro račun Fakulteta broj: HR2823600001102061001, uz navođenje osobnog identifikacijskog broja (OIB) pristupnika u rubrici Poziv na broj odobrenja i broja 67 u rubrici Model.

Domovnica i rodni list mogu biti stariji od šest mjeseci, ukoliko nije bilo promjena. Kandidati koji nemaju hrvatsko državljanstvo umjesto domovnice trebaju predati presliku važeće putovnice ili drugi dokaz o državljanstvu.
 
Kandidati koji su već studirali na nekom od studija koji se izvode na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, pored gore navedenih dokumenata, trebaju priložiti potvrdnicu o ispisu s prethodnog studija, te potvrdu o uplati punog iznosa participacije u troškovima studija, u iznosu od 8.000,00 kuna za prvu godinu studija, koji se uplaćuje na žiro račun Fakulteta. Kandidati koji imaju ovaj trošak, trebaju imati ODVOJENE uplatnice za ovaj trošak i prethodno navedeni trošak upisa (400,00 kuna).
 
Kandidati sa 60 % ili više tjelesnog oštećenja, pored gore navedenih dokumenata, trebaju priložiti i potvrdu nadležne institucije o stupnju invaliditeta.
 
Bez cjelovite upisne dokumentacije upis neće biti moguće provesti!
 
Napominjemo kako se na ulazu u zgradu Fakulteta svim posjetiocima mjeri temperatura te da su svi posjetioci za vrijeme boravka u prostorima Fakulteta dužni na licu pravilno nositi zaštitne maske i održavati propisani razmak od drugih osoba. Po obavljenom upisu, molimo kandidate da se ne zadržavaju u prostorima Fakulteta. Kandidati koji pokazuju znakove akutne respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, i sl.), koji su pozitivni na COVID-19 ili kojima je određena mjera samoizolacije NE SMIJU pristupiti upisu te se trebaju najkasnije dan prije naznačenog termina upisa javiti prodekanici za nastavu putem elektroničke pošte kako bi dobili upute za daljnje postupanje. Dolaskom na upis svi kandidati potvrđuju da su upoznati i suglasni s ovom odredbom i da zadovoljavaju navedene zdravstvene kriterije!

Kategorije