Poziv na ispunjavanje ankete o značaju medicinske sestre u formiranju stavova o cijepljenju protiv COVID-19 bolesti u odnosu na samoprocjenu zdravlja i kvalitetu života studenata Sveučilišta u Splitu

Pozivaju se studenti na sudjelovanje u anonimnom anketnom istraživanju, koje se provodi u svrhu izrade diplomskog rada. Ova anketa će procijeniti stavove i znanja o cijepljenu protiv COVID-19 bolesti studenata Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija, Medicinskog fakulteta, Ekonomskog fakulteta, Pravnog fakulteta, Pomorskog fakulteta i Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu.

Anketa je dostupna na poveznici.

Kategorije