Arhiva kategorije:

Studentska istraživanja

Poziv na ispunjavanje ankete u sklopu evaluacije kvalitativnog okvira za pripravništvo

Pozivaju se studenti na ispunjavanje ankete koju Europska komisija provodi u sklopu evaluacije kvalitativnog okvira za pripravništvo (Quality Framework for...

Poziv na ispunjavanje online upitnika za potrebe ispitivanja poduzetničkih aspiracija i sposobnosti studenata Sveučilišta u Splitu

Pozivaju se studenti na ispunjavanje online upitnika za koji je potrebno odvojiti svega 5 do 10 minuta. Upitnik je dostupan...