Objave na datum:

7 rujna, 2023

Obavijest o obrani doktorskog rada pristupnika Marina Galića, mag. ing. el.

Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, na sjednici održanoj dana 7. srpnja 2023. godine, prihvatilo je pozitivnu...

Radionica “Pristup i korištenje resursa Supek i Vrančić”

Na FESB-u će se u utorak 26. rujna 2023. s početkom u 9:00 sati održati radionica “Pristup i korištenje resursa...