Objave na datum:

8 rujna, 2023

Odluka o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus+ KA171 programa za ak. god. 2023./2024.

Na temelju Erasmus+ Natječaja za odlazne mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ KA171 – Suradnja s partnerskim...

Odluka o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus+ programa za Natječajnu godinu 2022. – rujan 2023.

Na temelju Erasmus+ Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ KA131 – u Natječajnoj godini 2022.,...