Objave na datum:

27 listopada, 2023

Obavijest o obrani doktorskog rada pristupnice Jelene Čulić Gambirože, mag. ing. comp.

Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, na sjednici održanoj dana 18. listopada 2023. godine, prihvatilo je pozitivnu...

Natjecanje za studente na temu inovacija u digitalnom obrazovanju

U okviru inicijative Europske Komisije, pod nazivom DigiEduHack (https://digieduhack.com/), Prirodoslovno-matematički fakultet organizira hackathon na temu inovacija u digitalnom obrazovanju. Ova inicijativa ima...

Hackathon na temu inovacija u digitalnom obrazovanju

U okviru inicijative Europske Komisije, pod nazivom DigiEduHack (https://digieduhack.com/), Prirodoslovno-matematički fakultet organizira hackathon na temu inovacija u digitalnom obrazovanju. Ova inicijativa ima...