Objave na datum:

29 studenoga, 2023

Održana jednodnevna radionica „Kako rade veliki jezični modeli i generativna umjetna inteligencija”

Na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu je, u ponedjeljak, 27. studenog 2023. održana jednodnevna radionica “Kako rade veliki...

Natječaj za jednog suradnika na suradničkom mjestu asistenta i jednog nastavnika na radnom mjestu predavača

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje   NATJEČAJ   Za izbor: jednog suradnika na suradničkom radnom mjestu...

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. – natječaj za osposobljavanje za oblasne kontrolore zračnog prometa

Hrvatska kontrola zračne plovidbe traži do 41 kandidata koji će nakon uspješnog osposobljavanja činiti nove generacije do 36 oblasnih kontrolora zračnog prometa s mjestom...