Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. – natječaj za osposobljavanje za oblasne kontrolore zračnog prometa

Hrvatska kontrola zračne plovidbe traži do 41 kandidata koji će nakon uspješnog osposobljavanja činiti nove generacije do 36 oblasnih kontrolora zračnog prometa s mjestom rada u Velikoj Gorici i do 5 toranjskih kontrolora zračnog prometa s mjestom rada u Zadru, Splitu i Dubrovniku.


Više o natječaju i načinu prijave možete pronaći na linku ovdje.

Kategorije