Obavijest o nastupnom predavanju Marije Čatipović

Temeljem Odluke Rektorskog zbora visokih učilišta Republike Hrvatske o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja,...

Obavijest o izmjeni vremena održavanja javnog razgovora Jurice Đereka, mag. ing. el.

Javni razgovor o očekivanom znanstvenom doprinosu doktorskog rada s pristupnikom Juricom Đerekom, mag. ing. el., koji se trebao održati dana...

Obavijest o kvalifikacijskom doktorskom ispitu doktorandice Enide Cero Dinarević

Na temelju odluke Odbora za doktorski studij ELEKTROTEHNIKE I INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE na sjednici od 09.11.2023. objavljuje se polaganje   KVALIFIKACIJSKOG...

Javni razgovor s pristupnikom Juricom Đerekom, mag. ing. el.

Temeljem članka 34. Pravilnika o doktorskom studiju Fakulteta iz 2023. godine te Odluke Fakultetskog vijeća od 18. listopada 2023. godine...

Javni razgovor s pristupnicom Petrom Rašić, mag. ing. el.

Temeljem članka 34. Pravilnika o doktorskom studiju Fakulteta iz 2023. godine te Odluke Fakultetskog vijeća od 15. rujna 2023. godine...

Obavijest o obrani doktorskog rada pristupnice Jelene Čulić Gambirože, mag. ing. comp.

Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, na sjednici održanoj dana 18. listopada 2023. godine, prihvatilo je pozitivnu...

Obavijest o predaji doktorskog rada – Antun Meglić, mag. ing. el.

Temeljem Pravilnika o poslijediplomskom studiju Fakulteta iz 2012. godine i Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), Fakultet...

Obavijest o predaji doktorskog rada – Dražen Kustura, mag. ing. mech.

Temeljem Pravilnika o poslijediplomskom studiju Fakulteta iz 2012. godine i Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), Fakultet...

Obavijest o kvalifikacijskom doktorskom ispitu doktorandice Katarine Radoš

Na temelju odluke Odbora za doktorski studij ELEKTROTEHNIKE I INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE na sjednici od 11.09.2023. objavljuje se polaganje   KVALIFIKACIJSKOG...
1 2 3 72

Kategorije