Obavijest o nastupnom predavanju dr. sc. Maje Braović

Temeljem Odluke Rektorskog zbora visokih učilišta Republike Hrvatske o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja,...

Obavijest o kvalifikacijskom doktorskom ispitu Ognjena Huskića, mr. sc.

Na temelju odluke Odbora za poslijediplomski doktorski studij elektrotehnike i informacijske tehnologije na sjednici od 01.07.2020. objavljuje se polaganje KVALIFIKACIJSKOG...

Obavijest o kvalifikacijskom doktorskom ispitu Nikoline Pivac, mag. ing.

Na temelju odluke Odbora za poslijediplomski doktorski studij Strojarstva na sjednici od 09.09.2020. objavljuje se polaganje KVALIFIKACIJSKOG ISPITA   doktorandice...

Javni razgovor s pristupnikom Nikolom Matulićem, mag. ing.

Temeljem članka 42. Pravilnika o poslijediplomskom studiju Fakulteta te Odluke Fakultetskog vijeća od 16. rujna 2020. godine o imenovanju Povjerenstva...

Obavijest o obrani doktorskog rada pristupnika Danka Vidovića, mag. ing.

Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, na svojoj sjednici održanoj dana 16. rujna 2020. godine, prihvatilo je...

Obavijest o predaji doktorskog rada – Danko Vidović, mag. ing.

Temeljem članka 51. Pravilnika o poslijediplomskom studiju Fakulteta iz 2012. godine,  Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje donosi OBAVIJEST   da...

Slobodna mjesta na FESB-u i upisi u jesenskom upisnom roku

Rok za prijavu studijskih programa je 17. rujna 2020. godine do 14:59 sati.   Slobodna mjesta na FESB-u za upis...

Obavijest o obrani doktorskog rada pristupnika Đanija Vladislavića, dipl. ing.

Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, na svojoj sjednici održanoj dana 8. srpnja 2020. godine, prihvatilo je...

Natječaj za upis razlikovnih studija u akademskoj godini 2020./2021.

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje objavljuje NATJEČAJ za upis studenata na razlikovne programe čijim završetkom se stječe pravo upisa diplomskih...
1 2 3 52

Kategorije