Javni razgovor s pristupnikom Šimom Grbinom, mag. ing. el.

Temeljem članka 45. Pravilnika o poslijediplomskom studiju Fakulteta iz 2009. godine te Odluke Fakultetskog vijeća od 28. studenog 2022. godine...

Obavijest o predaji doktorskog rada – Domagoj Kojundžić, mag. ing. mech.

Temeljem Pravilnika o poslijediplomskom studiju Fakulteta iz 2012. godine i Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Fakultet elektrotehnike, strojarstva...

Javni razgovor s pristupnicom Antonijom Ivandom, mag. ing. comp.

Temeljem članka 42. Pravilnika o poslijediplomskom studiju Fakulteta iz 2012. godine te Odluke Fakultetskog vijeća od 28. studenog 2022. godine...

Javni razgovor s pristupnikom Marinom Galićem, mag. ing. el.

Temeljem članka 42. Pravilnika o poslijediplomskom studiju Fakulteta iz 2012. godine te Odluke Fakultetskog vijeća od 28. studenog 2022. godine...

Obavijest o predaji doktorskog rada – Damir Ivanković, dipl. ing.

Temeljem Pravilnika o poslijediplomskom studiju Fakulteta iz 2012. godine i Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Fakultet elektrotehnike, strojarstva...

Obavijest o kvalifikacijskom doktorskom ispitu doktorandice Ane Čulić, mag. ing. industr.

Na temelju odluke Odbora za poslijediplomski doktorski studij STROJARSTVA na sjednici od 04.11.2022. objavljuje se polaganje KVALIFIKACIJSKOG ISPITA   doktorandice...

Obavijest o obrani doktorskog rada pristupnika Ivana Grgića, mag. ing. el.

Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, na svojoj sjednici održanoj dana 14. listopada 2022. godine, prihvatilo je...

Obavijest o nastupnom predavanju dr. sc. Ivana Pivca

Temeljem Odluke Rektorskog zbora visokih učilišta Republike Hrvatske o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja,...

Obavijest o obrani doktorskog rada pristupnika Ivana Markića, dipl. ing.

Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, na svojoj sjednici održanoj dana 14. listopada 2022. godine, prihvatilo je...
1 2 3 66

Kategorije