Smjernice za upis trogodišnjih stručnih studija

Fakultet Elektrotehnike, Strojarstva i Brodogradnje donosi OBAVIJEST o detaljima upisa trogodišnjih stručnih studija, u akademskoj godini 2013./2014., čijim se završetkom...

Odluka o pokretanju postupka izbora za članove Senata Sveučilišta u Splitu

Senat Sveučilišta u Splitu donosi ODLUKU sa 86. sjednice Senata, održane dana 17. srpnja, u svezi pokretanja postupka izbora za...

Smjernice za upis trogodišnjih stručnih studija u akademskoj godini 2013/2014

Fakultet Elektrotehnike, Strojarstva i Brodogradnje donosi OBAVIJEST za upis trogodišnjih stručnih preddiplomskih studija kojima se stječe 180 ECTS bodova u...

Obavijest o kvalifikacijskom doktorskom ispitu doktoranda Milana Ćurkovića

Na temelju odluke Odbora za poslijediplomski doktorski studij STROJARSTVA na sjednici od 08. 07. 2013. objavljuje se polaganje KVALIFIKACIJSKOG ISPITA...

Javni razgovor s pristupnicom Ivanom Golub

Temeljem članka 45. Pravilnika o poslijediplomskom studiju Fakulteta, te Odluke Fakultetskog vijeća od 19. lipnja 2013. godine o imenovanju Povjerenstva...

Javni razgovor s pristupnikom Antom Kristićem

Temeljem članka 45. Pravilnika o poslijediplomskom studiju Fakulteta, te Odluke Fakultetskog vijeća od 19. lipnja 2013. godine o imenovanju Povjerenstva...

Natječaj za izbor u znanstveno-nastavna zvanja

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, objavljuje NATJEČAJ Za izbor:  jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno...

Obavijest o obrani doktorskog rada – Ana Kuzmanić Skelin

Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu na svojoj sjednici održanoj 24. svibnja 2013. godine prihvatilo je pozitivnu...

Obavijest o kvalifikacijskom doktorskom ispitu – Kristina Korun Curić, strojarstvo

Na temelju odluke Odbora za poslijediplomski doktorski studij strojarstva na sjednici od 10. 06. 2013. objavljuje se polaganje KVALIFIKACIJSKOG ISPITA...
1 73 74 75 76

Kategorije