Arhiva kategorije:

Službeno

Javni razgovor s pristupnikom Antom Kristićem

Temeljem članka 45. Pravilnika o poslijediplomskom studiju Fakulteta, te Odluke Fakultetskog vijeća od 19. lipnja 2013. godine o imenovanju Povjerenstva...

Natječaj za izbor u znanstveno-nastavna zvanja

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, objavljuje NATJEČAJ Za izbor:  jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno...

Obavijest o obrani doktorskog rada – Ana Kuzmanić Skelin

Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu na svojoj sjednici održanoj 24. svibnja 2013. godine prihvatilo je pozitivnu...

Obavijest o kvalifikacijskom doktorskom ispitu – Kristina Korun Curić, strojarstvo

Na temelju odluke Odbora za poslijediplomski doktorski studij strojarstva na sjednici od 10. 06. 2013. objavljuje se polaganje KVALIFIKACIJSKOG ISPITA...

Termini početaka izobrazbi za energetske certifikatore

Program stručnog osposobljavanja osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada provodi se kroz tri modula za osobe koje...

Obavijest o nastupnom predavanju Dr. sc. Damira Jakusa

Temeljem Odluke Rektorskog zbora visokih učilišta Republike Hrvatske o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja,...

Javni razgovor s pristupnikom Tonćijem Modrićem, dipl. ing.

Temeljem članka 45. Pravilnika o poslijediplomskom studiju Fakulteta, te Odluke Fakultetskog vijeća od 24. svibnja 2013. godine o imenovanju Povjerenstva...

Obavijest o obrani doktorskog rada (disertacije) pristupnika Dina Lovrića, dipl. ing.

Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu na svojoj sjednici održanoj 24. svibnja 2013. godine prihvatilo je pozitivnu...
1 63 64 65