Arhiva kategorije:

znanost

Znanstvenici FESB-a među 2 posto najcitiranijih u svijetu u 2020. godini

Objavljena je ažurirana studija o najcitiranijim svjetskim znanstvenicima, koju je izradila istraživačka grupa sa Sveučilišta Stanford u Kaliforniji (SAD), pod...

Special Issue: Semantic Technologies for the Protection and Monitoring of Natural and Artificial Environments

Izv. prof. dr. sc. Ljiljana Šerić i doc. dr. sc. Maja Braović sa FESB-a te prof. dr. sc. Jialie Shensu...

Special issue: Mathematics – Modern Applications of Numerical Linear Algebra

Prof. dr. sc. Ivan Slapničar je gostujući urednik posebnog izdanja časopisa Mathematics s temom Modern Applications of Numerical Linear Algebra. Ovo posebno izdanje namijenjeno je...

Special issue: Applied Sciences – High Performance Computing and Computer Architectures

Prof. dr. sc. Sven Gotovac i doc. dr. sc. Dunja Božić-Štulić su gostujući urednici posebnog izdanja časopisa Applied Sciences s temom High Performance Computing and...