Javna nabava: Hotelske usluge za SoftCOM 2013

Javni naručitelj, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje objavljuje zahtjev za prikupljanjem ponuda za predmet nabave: Hotelske usluge za znanstvenu konferenciju SoftCOM 2013.,...

Javna nabava: Preuređenje amfiteatra A101

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina objavljen je poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja ugovora o javnoj...

Javna nabava: Sunčana elektrana

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina objavljen je poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja ugovora o javnoj...

IEEE Comm. Mag. piše o 20 godina SoftCOM-a

U najnovijem broju IEEE Comm. Mag. (izdanje lipanj 2013.) objavljen je osvrt na 20. godina konferencije SoftCOM. IEEE Comm. Mag. je prestižni časopis na području...
1 29 30 31

Kategorije